They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.” – Andy Warhol.

andy warhol

Wacht niet af tot er iets verandert, je moet zelf aan de slag anders kom je niet verder. Vertrouw niet op geluk maar op hard werken. Eén van de belangrijkste zaken is om, vooral als artiest of kunstenaar, hard te blijven werken ook als je tegenslagen krijgt.

To be an artist is to believe in life.” – Henry Moore

henry moore

 

 

Mark Grasmayer ENMAGeschreven door Mark Grasmayer.